Skip to content
8.3.2017 / kaldy123

Nano Server v roli DNS.

  • Jak vytvořit VHD:
  • Na pracovním počítači vytvoř složku, např. C:\NANO.
  • Do složky C:\NANO zkopíruj z instalačky z adresáře F:\NanoServer\NanoServerImageGenerator – nejlépe všechny skripty
  • Spusť Power Shell jako admin a změň adresář
   cd \nano
  • Importuj modul:
   Import-Module .\NanoServerImageGenerator.psm1
  • Spusť generaci VHD (ne VHDX !!)
   New-NanoServerImage -MediaPath F:\ -BasePath .\Base -TargetPath C:\VM\W2016nanoDNS\W20116nanoDNS.vhd -ComputerName W2016nanoDNS -Package Microsoft-NanoServer-DNS-Package -DeploymentType Guest -Edition Standard

   na výzvu doplň adminovo password – no pár minut to trvá! V různých návodech na internetu naleznete možná jinou syntaxi příkazu – lituji, mně to chodilo právě takto – po konzultaci s get-help a chybovými hláškami.

  • K vygenerovanému VHD (nikoliv VHDX!!) sestroj virtuální stroj, spusť a připoj si konzoli. Nemáš shell – takže ta konzole toho má ještě méně než SCONFIG od Core. Tam lze nastavit m.j. networking – ten se sejde např. pro remote server administration…
  • S výhodou pak lze použít PowerShell remoting:
   Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts "192.168.1.56"
   $ip = "192.168.1.56" 
   $user = “$ip\Administrator”
  • Zde zadrž!
   Než vstoupíme do vzdálené powershell relace, připravme si „blob“ pro připojení našeho serveru do domény:

   djoin /provision /domain mojedomena.cz /machine W2016nanoDNS /savefile 'c:\nano\odjblob'

   a zkopírujme tento blob na nanoserver:

   $session=New-PSSession -ComputerName $ip -Credential $user
   Copy-Item -ToSession $session -Path 'c:\nano\odjblob' -Destination c:\ -Recurse -Verbose
  • Můžeme vstoupit do vzdálené relace a připojit server do domény:
   Enter-PSSession -ComputerName $ip -Credential $user
   djoin /requestodj /loadfile c:\odjblob /windowspath c:\windows /localos
  • Poté, co se příkaz úspěšně vykoná, nezbývá než restart…
   shutdown /r /t 2

   Ani nezkoušejte kontrolovat v Hyper-V manageru, jak ten restart proběhl – zpravidla to nestihnete. Je to rychlé.

Takže: máme nanoserver, ale DNS server to ještě stále není! I když máme nainstalovanou package Microsoft-NanoServer-DNS-Package. Udělejme si rychlý pohled:

$ip = "192.168.1.56" 
$user = “$ip\Administrator”
Enter-PSSession -ComputerName nanoDNS -Credential $user
Get-WindowsOptionalFeature -Online
FeatureName : DNS-Server-Full-Role
State    : Disabled

FeatureName : FileAndStorage-Services
State    : Enabled

FeatureName : Storage-Services
State    : Enabled

FeatureName : File-Services
State    : Disabled

FeatureName : CoreFileServer
State    : Disabled

FeatureName : Dedup-Core
State    : Disabled

FeatureName : Storage-Replica
State    : Disabled

FeatureName : Storage-Replica-AdminPack
State    : Disabled

FeatureName : MultipathIo
State    : Disabled

FeatureName : SmbWitness
State    : Disabled

FeatureName : WindowsStorageManagementService
State    : Disabled

Tož hupky-dupky enejblujme roli DNS-Server-Full-Role:

Enable-WindowsOptionalFeature -FeatureName dns-server-full-role -online
Path     :
Online    : True
RestartNeeded : False

Nyní nezbývá, než si vytvořený DNS nanoserver připojit do snapiny DNS (na stroji, který snapinu instalovanou má) – a pracovat.

Selbstverstandlich!
Nanoserver NEMÁ roli AD (jaro 2016) – ergo kladívko DNS je souborová, ergo kladívko má secondary zones (primary zones máte AD integrated, nicht wahr). Takže si nakonfigurujte zone-transfers. A chodí to jako z praku, klidně přes DNS snap-in (nainstalujte si RSAT). Oproti DNS-kám na bázi Linux-ů máte výhodu, že bez problémů nakonfigurujete i přenos zóny _msdcs, takže bez problémová je i spolupráce stanic s AD.

Reklamy
7.1.2017 / kaldy123

Restartuje službu!

To get xy function, restart the service! To je obvyklý, leč otravný imperativ na konci mnoha administrativních zákroků. Ačkoliv studentům na přednáškách tvrdím, že ad-hoc správa pomocí powershell je masochismus, v tomto případě musím ustoupit. Jednoduchý řádek je rychlejší, než:

 1. spustit snap-in services.msc
 2. upravit formát snap-inu mezi 27 aktuálními okny na obrazovce
 3. pracně vyhledat, jaxe ten zatracený service jmenuje
 4. kliknout pravým tlačítkem na servis
 5. kliknout levým tlačítkem na restart

… a vyčkat, než ta modrá čára doběhne nakonec (a nevypíše, že qůli bla-bla se spustit nemůže).

Jednoduše jsem to nevydržel a napsal:

PS C:\Windows\system32> get-service|where {$_.Name -like '*exch*is'} |Restart-Service
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Information Store (MSExchangeIS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Information Store (MSExchangeIS)' to stop...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Information Store (MSExchangeIS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Information Store (MSExchangeIS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Information Store (MSExchangeIS)' to start...
PS C:\Windows\system32>

Proč xakru tak složitě?
Protože. Jsem starý sklerotik a nepamatuji si, jaxe servisy přesně jmenují. Jen jsem věděl, že se jedná o službu exchange information store. Takže než jsem napsal druhý operátor pipelajny s commandletem pro restart, trochu jsem si pofiltroval.

Proč xakru je za prvním pipelajnovým operátorem rozmáchlé where namísto jednoznačného otazníku?
Protože. Jsem starý sklerotik a nemohl jsem si v qaltu vzpomenout na ten pravý ořechový alias…

7.1.2017 / kaldy123

Přesun mailboxu.

Přesun mailboxu.
Přesouval jsem mailboxy. V grafickém/browser prostředí jsem sice neobdržel chybové hlášení, ale mailbox se nepřesunul.
Přešel jsem na powershelové ovládání Exchange. Mailboxy jsem přesunul – a také jsem zjistil, proč se mailboxy nepřesouvají. Proč nelze přesunout mailboxy do jiné databáze.

V příspěvku nic nevysvětluji, jen uvádím kopii obrazovky ve formátu, který by měl být kopírovatelný.

Show quick reference guide: QuickRef
Tip of the day #85:

Need to verify that an organization relationship is correctly configured and functioning as expected for a user in an ex
ternal Exchange organization? Just type:

Test-OrganizationRelationship -UserIdentity -Identity -Confirm

VERBOSE: Connecting to EX2016.kaldy.eu.
VERBOSE: Connected to EX2016.kaldy.eu.
[PS] C:\Windows\system32>Get-MailboxDatabase

Name              Server     Recovery    ReplicationType
----              ------     --------    ---------------
Mailbox Database 0524617733  EX2016     False      None
Mailbox Database 0767228600  EX2016-B    False      None


[PS] C:\Windows\system32>get-mailbox -Database "Mailbox Database 0767228600"

Name           Alias        ServerName    ProhibitSendQuota
----           -----        ----------    -----------------
sura           sura         ex2016-b     Unlimited
Alex xxxxx        alex         ex2016-b     Unlimited
xxxxx Eva         eva         ex2016-b     Unlimited
DiscoverySearchMailbox... DiscoverySearchMa... ex2016-b     50 GB (53,687,091,200 bytes)


[PS] C:\Windows\system32>get-mailbox -Database "Mailbox Database 0524617733"
[PS] C:\Windows\system32>get-mailbox -Database "Mailbox Database 0767228600" -Arbitration

Name           Alias        ServerName    ProhibitSendQuota
----           -----        ----------    -----------------
SystemMailbox{bb558c35... SystemMailbox{bb5... ex2016-b     Unlimited
SystemMailbox{e0dc1c29... SystemMailbox{e0d... ex2016-b     Unlimited
Migration.8f3e7716-201... Migration.8f3e771... ex2016-b     300 MB (314,572,800 bytes)
FederatedEmail.4c1f4d8... FederatedEmail.4c... ex2016-b     1 MB (1,048,576 bytes)
SystemMailbox{1f05a927... SystemMailbox{1f0... ex2016-b     Unlimited


[PS] C:\Windows\system32>
[PS] C:\Windows\system32>get-mailbox -Database "Mailbox Database 0767228600"|New-MoveRequest -TargetDatabase "Mailbox Database 0524617733"-BatchName Presun_1

DisplayName        StatusDetail       TotalMailboxSize     TotalArchiveSize     PercentComplete
-----------        ------------       ----------------     ----------------     ---------------
sura           WaitingForJobPickup    336.8 KB (344,884 bytes)              0
Alex xxxxx        WaitingForJobPickup    337.7 MB (354,152,349 ...             0
xxxxx Eva         WaitingForJobPickup    367.1 KB (375,930 bytes)              0
Discovery Search Mailbox WaitingForJobPickup    52.68 KB (53,942 bytes)              0


[PS] C:\Windows\system32>get-mailbox

Name           Alias        ServerName    ProhibitSendQuota
----           -----        ----------    -----------------
sura           sura         ex2016      Unlimited
xxxxx Eva         eva         ex2016      Unlimited
DiscoverySearchMailbox... DiscoverySearchMa... ex2016      50 GB (53,687,091,200 bytes)
Alex xxxxx        alex         ex2016-b     Unlimited

[PS] C:\Windows\system32>get-mailbox

Name           Alias        ServerName    ProhibitSendQuota
----           -----        ----------    -----------------
sura           sura         ex2016      Unlimited
Alex xxxxx        alex         ex2016      Unlimited
xxxxx Eva         eva         ex2016      Unlimited
DiscoverySearchMailbox... DiscoverySearchMa... ex2016      50 GB (53,687,091,200 bytes)

[PS] C:\Windows\system32>get-mailbox -Database "Mailbox Database 0767228600" -Arbitration |New-MoveRequest -TargetDatabase "Mailbox Database 0524617733"-BatchName Presun_1

DisplayName        StatusDetail       TotalMailboxSize     TotalArchiveSize     PercentComplete
-----------        ------------       ----------------     ----------------     ---------------
Microsoft Exchange    WaitingForJobPickup    430.2 KB (440,483 bytes)              0
Microsoft Exchange    WaitingForJobPickup    265.6 KB (271,984 bytes)              0
Microsoft Exchange Mig... WaitingForJobPickup    347.3 KB (355,620 bytes)              0
Microsoft Exchange Fed... WaitingForJobPickup    51.01 KB (52,230 bytes)              0
Microsoft Exchange App... WaitingForJobPickup    56.29 KB (57,646 bytes)              0

[PS] C:\Windows\system32>Get-Mailbox -Arbitration

Name           Alias        ServerName    ProhibitSendQuota
----           -----        ----------    -----------------
SystemMailbox{bb558c35... SystemMailbox{bb5... ex2016      Unlimited
SystemMailbox{e0dc1c29... SystemMailbox{e0d... ex2016      Unlimited
Migration.8f3e7716-201... Migration.8f3e771... ex2016      300 MB (314,572,800 bytes)
FederatedEmail.4c1f4d8... FederatedEmail.4c... ex2016      1 MB (1,048,576 bytes)
SystemMailbox{1f05a927... SystemMailbox{1f0... ex2016      Unlimited


[PS] C:\Windows\system32>Get-MoveRequest

DisplayName                  Status          TargetDatabase
-----------                  ------          --------------
Microsoft Exchange               Completed         Mailbox Database 0524617733
sura                      Completed         Mailbox Database 0524617733
Alex xxxxx                   Completed         Mailbox Database 0524617733
xxxxx Eva                   Completed         Mailbox Database 0524617733
Microsoft Exchange               Completed         Mailbox Database 0524617733
Microsoft Exchange Migration          Completed         Mailbox Database 0524617733
Microsoft Exchange Federation Mailbox     Completed         Mailbox Database 0524617733
Microsoft Exchange Approval Assistant     Completed         Mailbox Database 0524617733
Discovery Search Mailbox            Completed         Mailbox Database 0524617733


[PS] C:\Windows\system32>Get-MoveRequest|Remove-MoveRequest

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Removing completed move request "Microsoft Exchange".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [?] Help (default is "Y"): a
[PS] C:\Windows\system32>

Na závěr si přece jenom neodpustím poznámku: Proč se mi tedy mailboxy nekopírovaly v grafickém prostředí? Odpověď je právě v posledním příkazu. Abyste mailbox úspěšně přesunuli, nemůže na něj existovat žádný move-request. A právě toto nejsnadněji ověříte jednoduchým commandletem
Get-MoveRequest

Howgh.

1.1.2017 / kaldy123

Windows Hyper-V Did Not Find Virtual Machine to Import

Situace obecně: máte virtuální stroj vytvořený a exportovaný z Hyper-V na Windows Server 2008/2008R2. Chcete jej naimportovat na Hyper-V Windows Server 2012R2 nebo novější.

Situace speciálně: jako MCT laboruji s virtuálními stroji pro laby MOC. V několika kurzech MOC je potřebný stroj MSL-TMG1, jako router. MSL-TMG1 je vytvořen na Hyper-V Windows Server 2008R2, ale používá se v kurzech pro Windows 10 a Windows Server 2012R2, takže na serveru Windows Server 2012R2. Pokud pracujete přesně podle návodu (pouze zaměníte server 2008 za 2012R2), obdržíte hlášku:

importwizzard

Osobně jsem strávil na problému několik dní, než jsem se obrátil na Google – chtělo to různě přeformulovat dotaz, než jsem mezi spoustami zavádějících blábolů našel pramen vody čisté:

https://blogs.technet.microsoft.com/rmilne/2013/10/22/windows-hyper-v-2012-8-1-hyper-v-did-not-find-virtual-machine-to-import/

Ten článek je velice poučný, doporučuji jej projít celý, včetně diskuze… Nicméně stručně asi toto:

Pokud máte Windows Server 2012 (bez R2 !) Hyper-V:

 1. možnost: Soubory připravené setupem pro import naimportujte na Hyper-V Windows Server 2012 a následně vyexportujte. Tento export lze následně použít pro import na Hyper-V Windows Server 2012R2.
 2. možnost: Soubory připravené setupem pro import naimportujte na Hyper-V Windows Server 2012. Zastavte Hyper-V Virtual Machine Management Service (VMMS). Tím odemknete soubory virtuálního stroje, které stačí jednoduše zkopírovat na Windows Server 2012R2 a naimportovat do Hyper-V.

hyper-v-virtual-machine-management
Pokud máte již pouze Windows Server 2012R2, použijte vytvořená VHD-čka a vytvořte k nim nový virtuální stroj. Např. takto:

msl-tmg1-vm-settingsCo se týče HDD, situace vypadá asi takto:

msl-tmg1-hdd1

msl-tmg1-hdd2

msl-tmg1-hdd3

Až po několika dnech jsem si všimnul, že síťové karty (NIC) jsem vytvořil jako syntetické, kdežto v originálu se používají legacy. Ničemu to zřejmě nevadí a mašinka si žije svým životem….

msl-tmg1-live

Závěr.

Ve Windows Server 2012 se změnil jmenný prostor WMI root\virtualization na WMI root\virtualization\v2. Původní WMI root\virtualization\v1 byl ponechán.
Ve Windows Server 2012 R2 byl WMI root\virtualization\v1 vypuštěn.

Mimo jiné toto znamená: Ve Windows Server 2008/2008R2 byl exportovaný soubor virtuálního stroje ve formátu .exp , kdežto ve Windows Server se import i export provádí prostou kopií XML souborů reprezentujících virtuální stroj.

 1. není tedy možný import VM vyexportované z W2008/W2008R2 na W2012R2
 2. W2012 umí importovat oba formáty exportovaných VM.
11.9.2016 / kaldy123

3G, 4G, LTE…

aneb malá pomůcka pro luštění jedné malé oblasti managerského ptydepe.

Wo-co-go?

Dočasně bydlím na Malém Břevnově – a došlo na mobilní internet. Dosud jsem si vystačil s qalitním Edge, popřípadě HSPD (zejména v českých pohraničních horách), zle zde narazila kosa na kámen. Pohovořil jsem s pracovníkem na zákazníckém centru mobilního operátora – na Malém Břevnově je dost špatný Edge a HSPD končí – pár desítek metrů od našeho bytečku. Ale nemám věšet hlavu – LTE funguje!

Protože můj první „chytrý“ telefon (to je protimluv: chytrý telefon a Android! ) trpěl více než poločasem rozpadu a ten druhý, outdoorový se mi podařilo utopit na Berounce (vlastní blbostí), zakoupil jsem něco nového železa, HUAWEI Y5II, který prý umí LTE. A mé trápení začalo.

Jsem nebo nejsem připojen na LTE? No, přes den ukazoval indikátor spojení typu „E“ – zřejmě Edge, s fantasktními 20kbit/sec! To snad ne! Můj faxmodem v létech devadesátých uměl těch kilobitů až 64! Večer, no, spíše po půlnoci se indikátor změnil na „3G“ a vše začalo docela slušně fungovat. No, ale pracovat po půlnoci se mi nechtělo.

K mému vzteku telefon s indikátorem 3G perfektně fungoval i v tunelech metra mezi Motolem a Kulaťákem! Celou cestu jsem pilně downloadoval nové mapy, až jsem dostal upozornění, že jsem přešvihl svůj denní limit a malý odkaz, kde na tmobile webu si to mohu ověřit.

http://www.tmo.cz/dl

to byl ten nenápadný odkaz, a já na něj kliknul. Stránka po mne chtěla nějaké přihlašování, já jsem se zamyslel, které že to z těch 1280 různých hesel, co po mne všechny možné stránky chtějí, to má být tentokráte, ale aplikace za chvíli přečetla číslo mého telefonu a usoudila, že jsem to já a že mi může sdělit:

screenshot_2016-09-11-15-33-49

Zajímaly mne možnosti dalšího navýšení limitu a pokračoval jsem dál:

screenshot_2016-09-11-15-35-10

Zaroloval jsem ještě níže a málem spadnul z nohou! Posuďte sami:

screenshot_2016-09-11-15-44-21

Všimněte si v odstavci LTE tlačítka „Aktualizace SIM“ – já na něj kliknul, za chvíli jsem obdržel hlášku, že má SIM-ka (stará a léta užívaná) je zaktualizovaná. Od té doby:

 1. Tlačítko Aktualizovat SIM je zašedlé.
 2. Indikace připojení v našem bytečku – ale nejenom tam – se změnila na 4G
 3. Download u 4G běží na 27Mbit/sec a upload 19Mbit/sec.

Z toho soudím, že:

 1. Indikace 3G označuje připojení HSPD
 2. LTE je indikováno jako 4G
 3. Pro použití LTE je nutno SIM-ku aktualizovat.

Přeji hodně úspěchů při užívání LTE!

 

14.6.2016 / kaldy123

A referral is returned by the server

Problém: chcete vytvořit Recycle bin pro Active directory. Obdržíte pýtickou hlášku: A referral is returned by the server. A babo raď! V tomto případě poradil Dell support, i když se vtírá podezření, že to byli makáči z bývalého Quest Software….
http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN286001
Popisovanou situaci vystihuje přiložená ilustrace.
returnedReferral
Celý problém způsobuje fakt, že Schema Master role není na stejné mašině jako Naming Master role:

returnedReferral2

takže, když sjednáme nápravu (zde ilustrováno pomocí ntdsutil)

returnedReferral3

tak svět je opět krásný!

returnedReferral5

Celá situace vznikla jako typický genrálský efekt na školení: Naklonoval jsem virtuální DC a na důkaz, že doména perfektně funguje, zareplikoval jsem a posléze střihnul i předváděčku ntdsutil – přesunul jsem Naming Mastera (málo psaní). Facka přišla vzápětí – předváděl jsem, jak je výhodné mít recycle bin… 😦

9.5.2016 / kaldy123

Pozvání ke vzdálené pomoci.

Invite for remote help. Při několika posledních školeních jsem zbystřil: ačkoliv je tato vychytávka k dispozici od Windows 7, spousta adminů ji nezná.

Na druhé straně, není se čemu moc divit: MS dává instrukce typu: otevřete nástroj pozvání ke vzdálené pomoci (omlouvám se, doma nemám žádné české windows, ale takto nějako to je). Vytvořte soubor
Invitation.msrcIncident a odešlete jej známému. Ten po otevření souboru….

Trochu krkolomné, že ano?

RemoteAssistance01Asi by bylo lepší něco takového: poklepte (správně česky: dvojklik) na ikonu Remote Assistance, kterou máte na ploše. Otevře se vám šablona e-mailu. Doplňte svůj podpis, popřípadě číslo telefonu a odešlete na adresu helpdesk@nasefirma.cz.

Po nějakém čase se vám ukáže na obrazovce žádost o povolení… – povolte. Dále sledujte pokyny na chatu.

Ukažme si, jak pomocí preferencí v Group policy toto lze snadno nastavit.

Celé je to postavené na volání malého exe-souboru msra.exe /email. Pro naše uživatele připravme na ploše ikonu pomocí Group Policy.

Pro zvětšení kliněte na obrázek.

Po zvětšení poklepejte na obrázek.

Ikonu si vyberete z fešáckého grafického rozhraní, doporučuji umístit na plochu. No a podstatné je volání souboru msra.exe /email. Plnou cestu a příklad parametrů najdete na obrázku. Politiku přiřadíte příslušným organizačním jednotkám.

Protože lze předpokládat, že uživatel má alespoň na pozadí nějaký ten Outlook otevřený, po poklepání na ikonu se mu otevře šablona e-mailu. Do instrukcí dejte, že je nutné připojit podpis a odeslat na helpdesk@nasefirma.cz.

 

Uživatel po dvojkliku na ikonu otevře šablonu e-mailu.

Windows 7, MS Office 2010
Windows 7, MS Office 2010
Windows 8, MS Office 2013
Windows 8, MS Office 2013
Windows 10, MS Office 2016
Windows 10, MS Office 2016

 

Po doplnění a odeslání e-mailu se uživateli objeví okno s náhodně vygenerovaným heslem. Za chvíli by se měl ozvat helpdesk (proto ten telefon!!!) a heslo je třeba nadiktovat… Okno reprezentuje současně aplikaci vzdálené pomoci a jeho uzavřením lze promptně celé spojení zrušit!


Na druhém konci, na helpdesku, se otevírá podobné okno, kde je zase nutné toto heslo doplnit.
msraHeslo2
Po doplnění hesla má helpdesk před sebou obrazovku uživatele.

Kliknutím lze zvětšit!

Kliknutím lze zvětšit!

Po zobrazení uživatelovy obrazovky mají oba partneři k dispozici chat a helpdesk dále může požádat o povolení ovládání myši a klávesnice. Pak může uživateli vysvětlit co a jak. Jediné, co mi zde chybí, je VOIP – ale v prostředí enterprise asi nelze předpokládat výskyt sluchátek a mikrofonů (samozřejmě mimo telefonisty :-).

Na závěr: počítač mezi sebou musí mít ethernetové spojení, které probíhá na portu 3389.