Skip to content
28.1.2018 / kaldy123

HA! 1709! (People)

Motto: Ha! Ivan! Přišel nečekán, nezván, chaloupku otočil a mě tím probudil!

People… Proč ji používat? Já osobně se připojuji na Exchange, takže tyto koláčožroutské „appky“ mne neberou (kdyby to šlo, zakázal bych si celé Windows Store). Spousta mých známých používá svůj účet u Googlu (no nemějte jej, když máte telefon s Andrášem)…

Notification Area je u mne plná jiných (užitečných) ikon a nerad vystavuji nekrytý povrch útokům hackerů (kód, který na počítači nemáte, nelze prolomit!!!) Navíc u počítačů, které spravuji, nejsem zvědav na dotazy jejích páníčků, co to tam mají za podivnost…. Prostě: „Zničit People!“
Metoda 1:
administrative templates v lokálních/doménových politikách:
Metoda 2:
nastavení registry:
Pokud klič PeopleBand nemáte, tak jej vytvořte (DWord).

Metoda 3.
Pokud potřebujete nastavit 1, max.2 počítače (svoje) můžete přes GUI. Původně jsem myslel, že to pouze někdo kecá, ale pak jsem se nadech a roloval dolů, dolů a ještě niže (Settings -> Personalisation -> Taskbar -> People).

Reklamy
28.1.2018 / kaldy123

Ha! 1709! (Obecné sepsutí)

Motto: Ha! Ivan! Přišel nečekán, nezván, chaloupku otočil a mě tím probudil!

Verze 1709 mne zaskočila právě tak.
Poprvé, na nějakém školení. Vykládám o desítkách (dle osnov), vcelku mi už vůbec překvapivé nepřipadají – ale mezi studenty šum. To co povídám, prý není pravda…
A nebyla. Studenti už měli jiné Windows 10. Prostě verzi 1709. Protože jsme byli kvůli cloudovým službám připojeni k síti, taxe počítače během chvíle, kde se na nich nic převratného nedělo, upgradovaly na verzi 1709….

Podruhé, v noci, cosi jsem chystal a už jsem se těšil do postele. Najednou mi tajmr oznámil, že již čekal dost (je pravda, že jsem spěchal, takže nějaké hlášky jsem poslal k šípku) a že potřebuje restartovat. Nu, což. Mašinku mám celkem svižnou, taxi trochu odpočinu. Po 30 minutách hrabání jsem to vzdal – a šel spát.

A co za to? Pár aplikací chybí, pár nechtěných na mne cení zuby, control panel aby člověk hledal, řada nastavení se provádi divně v divné aplikaci Settings… Pod nadpisem Ha! 1709! budu uvádět články, jak zmírnit dopad změn, kterými nás Microsoft obšťastnil.

12.1.2018 / kaldy123

Nanoserver container v Dockeru

Původní článek, který se zabýval touto demonstrací na Windows 10, navíc všechna administrace je popsána v prostředí PowerShell:
https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/38652.nano-server-getting-started-in-container-with-docker.aspx

Tato podoba článku vznikla překladem a přepracováním do grafického prostředí na Windows Server 2016.

Obsah


1. Úvod

Pro rychlé obeznámení s kontejnery v prostředí Windows předvedeme spuštění kontejneru Windows nanoServer 2016 na operačním systému Windows Server 2016 v prostředí Docker.

↑ Return to Top


2. Požadavky

Abychom mohli pracovat s NanoServer containerem, musíme mít nainstalováno:

 • Hyper-V Roli ve Windows Server 2016
 • Containers Feature ve Windows 2016
 • Docker(Download zde)

↑ Return to Top


3. Příprava Windows 2016

Let us begin in preparing your Windows 2016 to run Nano Server container.
↑ Return to Top


3.1. Instalace Hyper-V role and Containers Feature ve Windows 2016

(Vyzaduje restart)
Firstly, we will need to enable the following Windows 10 Features to start off.
Nutný restart!h

↑ Return to Top


3.3. Download Docker

Once we have validated Windows 10 requirements are met, let us download the Docker for Windows package

https://download.docker.com/win/stable/InstallDocker.msi

↑ Return to Top


3.4. Install DockerÚspěšná instalace Dockeru by měla končit restartem. Po restartu spusťte docker – přes ikonu na ploše nebo přes nabídku START.

Spuštění Dockeru zkontrolujte mezi systémovými ikonami v oblasi Notification Area. Ikona je animovaná, takže je dobře vidět, že „nakládání kontejnerů na Moby Docka“ je u konce.

Return to Top


3.5. Přepnutí Docker Linux Containers na Windows Containers engine

Po rebootu a zalogování do Windows přepneme implicitní nastavení Linuxových kontejnerů na kontejnery Windows.# Switch Docker to Windows Containers

↑ Return to Top


3.6. Kontrola prostředí Windows Containers

Příkazový program DockerCLI.exe byste měli mít začleněn do řádkových shellů. Příkazem

docker info

zkontrolujeme prostředí:
Return to Top


4.1. Natažení Container image NanoServer-u

Natáhněte nejnovější Container image NanoServeru za užití příkazové řádky Dockeru:

# Pull the microsoft/nanoserver Docker
# image
docker pull microsoft/nanoserver

↑ Return to Top


4.2. Výpis dostupných image

Ověření dostupnosti NanoServer image po provedení příkazu DockerCLI Pull

# List all available images using Docker
# Images command
docker images

↑ Return to Top


4.3. Vytvoření NanoServer containeru ze stažené image

# Create a new container name HelloNanoServerWorld
# using Docker Create command
docker create -t –name HelloNanoServerWorld -h NanoServer -i microsoft/nanoserver

↑ Return to Top


4.4. Výpis dostupných containerů

Ověření, že byl vytvořen nový NanoServer container.

# List all available containers using Docker
# Container List command
docker container ls -a

Return to Top


4.5. Vytvoření PowerShell scriptu pro demonstraci

Pro účely demonstrace vytvoříme PowerShell skript, který zkopírujeme na NanoServer, abychom předvedli vykonání PowerShell skriptu v kontejneru…

# Create a PowerShell Script for NanoServer 
# Container Name HelloNanoServerWorld 
Write-Host 'Microsoft NanoServer Container running in '$env:COMPUTERNAME' '[ $([Environment]::OSVersion.VersionString) ] -ForegroundColor Green
Write-Host 'Hostname:'$env:COMPUTERNAME -Foreground Magenta 
Write-Host 'Demonstrated By Ryen Tang [MVP] -Foreground Yellow

↑ Return to Top


4.6. Zkopírování scriptu do containeru

Tímto příkazem Dockeru  zkopírujeme script vytvořený v předchozím kroku do NanoServer containeru.

# Copy the HelloWorld PowerShell script into
# NanoServer using Docker Copy command
docker cp -a C:\Temp\HelloWorld.ps1 HelloNanoServerWorld:/HelloWorld.ps1

↑ Return to Top


4.7. Spuštění containeru

Nyní, když máme container připraven, můžeme jej spustit a pracovat s ním v interaktivní session.

# Start the HelloNanoServerWorld container
# interactively
docker start -i HelloNanoServerWorld

Return to Top


10.1.2018 / kaldy123

Konfigurace MPIO na W serveru 2012,2016

Co je MPIO? Multipath I/O – vícenásobné spojení s SCSI zařízením např.přes iSCSI, FC a pod. Priorita/střídání spojení lze zvolit:

 1. Jak na to?
  Předně: je třeba mít několik sítí. V každé z těchto sítí mají své síťové adaptéry jak target tak initiator, samozřejmě, vzájemně dostupné.
 2. Na INITIATORU musíte mít nainstalovanou a zkonfigurovanou feature MPIO.


 3. V konzoli iSCSI initiatoru nezadávejte Quick Connect na záložce Target, ale přejděte na záložku Discovery a tam jedno po druhém zadávejte jednotlivé portály targetu:
 4. Poté přejděte na záložku Target a přes Connect připojte jednotlivé portály:
 5. Můžete si zkontrolovat, že zařízení (v tomto případě Disk1) je připojeno přes 2 cesty:
 6. … a nastavit Load Balance Policy:
 7. Na záložce Volumes and Devices proveďte autokonfiguraci zařízení:
 8. V Disk Manageru již uvidíte disk (nutno dát on-line, inicializovat a zformátovat svazek):
 9. Takže takto:
 10. Po opětném Atoconfigu na záložce Volumes and Devices obdržíme:
  … a můžeme pracovat!
  Zkuste si vyzkoušet (disablujte jednu ze síťových karet) vysokou dostupnost spojení – i při výpadku některého spojení disk pracuje dál.
18.12.2017 / kaldy123

Nano Server Image Builder

GUI nástroj na vytváření VHD, VHDX nebo WIM images nano serverů. Lze stáhnout na:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54065 (Microsoft Download)

vyžaduje Windows ADK. Stáhnout lze na:

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit

Supported OS:
Windows 10 , Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Další info na:
https://blogs.technet.microsoft.com/nanoserver/2016/10/15/introducing-the-nano-server-image-builder/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/deploy-nano-server

Může se též hodit:
https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-2016

1.12.2017 / kaldy123

Performance monitor alerts .

Performance monitor, Data Collector Sets, User Defined

New, … , Performance Counter Alert.
Vytvořeno, spuštěno. Ale kde jsou ty Eventy ?!?

Look here:


Použité prameny:

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/en-US/6de56611-c63f-4e84-aaee-ac37d08fb5c2/performance-monitor-alerts?forum=windowsserver2008r2management

Související:

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_8-desktop/error-message-the-following-error-was-reported/a1e0fd7e-61c3-41aa-85ed-935ba22cf135

https://www.askvg.com/fix-cant-create-tasks-to-display-messages-in-windows-8-task-scheduler/

29.11.2017 / kaldy123

GPO Loopback Processing

Na pojem jsem narazil opět při školení v Brně (MOC 10982). Nejlepší vysvětlení na toto téma jsem nalezl na:
https://blogs.technet.microsoft.com/askds/2013/02/08/circle-back-to-loopback/

Pro představu kopírují ten nejlepší opbrázek: