Přejít k obsahu webu
2.1.2020 / kaldy123

DHCP Relay, DHCP Relay Agent

Scénář 1: vytvoříme subnet, nechceme v něm instalovat a konfigurovat DHCP server, ale chceme automatické přidělování IP adres

Scénář 2: ve dvou subnetech chceme DHCP failover, s tím, že failover DHCP server bude vždy ten v náprotivném subnetu

Situace 1: máme router, který má funkci DHCP relay. Takovým routerem může být Windows Server (W2008 +) – i když je to jakkoli nepravděpodobná konfigurace.

Příklad takové konfigurace je např. na:
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79462816/how-to-configure-the-dhcp-relay-agent/

Situace 2: router NEMÁ funkci DHCP relay. Pak lze použít DHCP relay agent (Windows Server 2016 +).

Příklad takové konfigurace je např. na:
https://www.itechguides.com/dhcp-relay-agent-configuration-in-windows-server-2016/

Selbstverständlich: na DHCP serveru musíte mít nadefinované minimálně dva scoupy (scope), pro každý subnet alespoň jeden.

 

19.12.2019 / kaldy123

Java Script a z-Index

Konec roku. Webová stránka by chtěla PF-ku. Tak jsem ji tam dal. Skoro přes celou stránku. A aby zmizela při přejetí myší, taxem upravil IMG tag:

<img style="position: absolute; top: 25px; left: 50%; margin-left: -350px; 
width: 700px; zindex: 5;" src="images/pf2020kaldy.jpg" name="pfka" 
onmouseover="document.pfka.style.zindex='-1'">

Co si myslíte, že se stalo? Jezdím myší jako Fittipaldi – a nic.

Ona je ta svině case-sensitive ! Napsal jsem tedy:

<img style="position: absolute; top: 25px; left: 50%; margin-left: -350px; 
width: 700px; zindex: 5;" src="images/pf2020kaldy.jpg" name="pfka" 
onmouseover="document.pfka.style.zIndex='-1'">

a bylo vymalováno!

Klíčová slova: IIS, JavaScript, z-Index

4.12.2019 / kaldy123

StorageSpaces Direct (S2D) Disks in Maintenance Mode

https://support.microsoft.com/en-us/help/4043361/disks-in-maintenance-mode-status-after-september-cumulative-update-kb

Pokud by odkaz výše nefungoval, vytiskl jsem stránku do PDF: S2D-disk-in-maintenance-mode.pdf

Get-PhysicalDisk | ? OperationalStatus -eq "In Maintenance Mode" | Disable-StorageMaintenanceMode

Klíčová slova: Storage Spaces Direct, S2D

24.11.2019 / kaldy123

Název systému a verze

Abych se neumačkal myší:

Get-ItemProperty -Path "HKLM:\software\Microsoft\Windows nt\currentversion"

 

Product Name a Product ID

 

24.11.2019 / kaldy123

Nastavení TLS šifrování v IE (group policy)

Příznaky: … chybová hláška… „váš prohlížeč nemá nastavené šifrovací protokoly TLS 1.2 nebo TLS 1.1“

Rozdíly: mezi šifrovacími metodami SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1, … TLS 1.3 naleznete např:
https://www.globalsign.com/en/blog/ssl-vs-tls-difference/

Nastavení růčo:

Nastavení SSL/TLS v IE11.0

Je to jednoduché, ale ne trvalé a pokud máte více než 2 počítače je to na infarkt. Takže politiky (pokud lokální, máte trvalé nastavení pro 1 počítač, takže gpedit.msc). Pro doménu pak Group Policy Management.

Politiku doporučuji vytvořit zvlášť pro nastavení IE11 (v ní popř. další nastavení IE11). Samotné nastavení pak najdete na

Computer Configuration / Policies / Administrative Templates…. / Windows Components / Internet Explorer / Internet Control Panel / Advanced Page / Turn off encryption support

Computer Configuration / Policies / Administrative Templates…. / Windows Components

……..

/ Internet Explorer / Internet Control Panel / Advanced Page / Turn off encryption support

……..

Turn off encryption support

……..

Výběr šifrovací metody

Závěr: Neřeším PROČ IE11, řeším JAK IE11. Nicméně, protože je to nastavení Internet (control panel), nastavení se promítá i do MS Edge.
V roce 2020 již RFC předpokládá nastavení TLS 1.3. Toto nastavení existuje ve Windows10 jako „experimental“ a administrative templates jej nemají vůbec. Nezbývá než doufat, že do té doby vydá MS upravenou sadu šablon.
Klíčová slova: IE11, Edge, SSL 3.0, TLS 1.1, TLS 1.2, cryptographic protocols, Secure Socket Layers, Transport Layer Security

20.10.2019 / kaldy123

Jaxprovozním restored db drahy

 1. ssms – spustím sql management srudio
 2. na db vyhledám příslušného úsera
 3. v rámci minimálních oprávnění mu přidělím implicitní profile guest (dbo není nutný)
 4. úserovi zajistím členství v db_readers, db_writers a qůli stored procedures taky db_owners.

Vše.

8.10.2019 / kaldy123

Tudy ne, přátelé!

Tento příspěvek se nese v duchu Zimmermanovského hledání slepých cest.
Vychází z mé rostoucí obliby Windows 2012R2 server v minimální konfiguraci, což je něco mezi Core a Desktop experience… Stále více serverů mi takto běží zejména na virtuálkách – šetřím místo a dá se to snadno ovládat…

Samozřejmě, nelze to použít všude (proč – to je jiná otázka a míří na pány programátory). Jedna z takových slepých cest je použití W2012R2 server minimal interface jako server pro Backup Exec. V mém případě jsem vyšel z plné instalace, nainstaloval a zprovoznil BE – a odebral Server-Gui-Shell.

Po restartu a spuštění BE to vypadá takto (chvíli nutno počkat):

Kliknutím lze zvětšit.

Když počkáte ještě chvíli, Backup Exec Crash Debug Tool dokončí svoji práci a Backup Exec skončí.

Tudy tedy ne, přátelé!

25.4.2019 / kaldy123

Mapování file share z Azure – Linux

Tato finta se sejde, pokud chcete něco nakopírovat na Linuxový server, který máte v Azure a nechce se vám instalovat samba server na Linuxu. Kopírování provedete přes file share v Azure….

V linuxovém systému to chce mít nainstalovaného klienta samby:

sudo apt-get update
sudo apt-get install smbclient

Jak jej namapovat? Ano, portál nabízí něco příkazů, jak tak učinit, ale má to 2 vady:

 1. je tam drobná chyba – a vůbec mi to v Ubuntu bez úprav nefungovalo.
 2. vytvoří se persistentní (trvalé) mapování -což není vždy žádoucí. Navíc: odstranění mapování je pracné.

Proto se mi více líbí dočasné mapování, které po restartu automaticky zanikne:

mkdir /mnt/MyAzureFileShare
sudo mount -t cifs //<storage-account-name>.file.core.windows.net/<share-name> /mnt/MyAzureFileShare -o vers=3.0,username=<storage-account-name>,password=<storage-account-key>,dir_mode=0777,file_mode=0777,serverino

Pak již stačí se podívat, zda je vše v pořádku:

ls /mnt/MyAzureFileShare
16.4.2019 / kaldy123

Storage Spaces Direct

nejdříve si uveďme několik pojmů:

 1. Storage Spaces na single serveru
 2. Storage Spaces na sdílených SCSI discích v rámci clusteru
 3. Storage Spaces Direct – označovaný též S2D – vytvoření Storage Spaces na DAS discích nodů. T.J. disky nejsou  sdílené ostaními nody clusteru, sdílení dat se koná mechanizmem v rámci clusteru. Pro Mirror potřebujete alespoň 2 nody, pro Three Way Mirror 3 nody, pro paritu alespoň 4, atd…
  Feature zavedená ve Windows Serveru 2016 (a výše).

Poté, co nainstalujete role/feature: Failover Cluster a File Server – zformujete failover cluster. Na jednom z nodů pak vytvoříte Storage Spaces Direct přes Powershell (graficky to asi nejde). Příkaz:

Enable-ClusterStorageSpacesDirect -CimSession "ClusterName" -PoolFriendlyName "StoragePoolName"

nebo ve zkrácené formě

Enable-ClusterS2D -CimSession "ClusterName" -PoolFriendlyName "StoragePoolName"

Ty příkazy mají vícero parametrů, ale jejich použití doporučuju nastudovat na Technetu. V Helpu mě zaskočil parametr -Cluster, ale věřte mi, takový tam není (alespoň v době psaní článku), já použil pro zadání NETBIOS jména clusteru parametr -CimSession.
VirtualDisk a Volume na něm si snadno zkonfigurujete z konzoly FileoverClusteru.

Higly Available sdílený disk máte vytvořen, a je na vás, pro jakou roli clusteru jej použijete – zda pro File Server, Scale-Out server nebo jako disk či úložiště pro virtuální stroj.

Zrušení Storage Spaces Direct provedete příkazem

Disable-ClusterStorageSpacesDirect -CimSession "ClusterName"

kde o parametrech -Cluster a -CimSession platí to samé co u Enable-ClusterS2D.

Za zmínku ještě stojí vyčištění disků – ClusterS2D je zanechá ve stavu, kdy přes Disk Management toho na nich moc nenakouzlíte. Na webu jsem našel hezký fragment PS kódu, který si v PS ISE snadno přizpůsobíte:

# Fill in these variables with your values
$ServerList = "Server01", "Server02", "Server03", "Server04"

Invoke-Command ($ServerList) {
  Update-StorageProviderCache
  Get-StoragePool | ? IsPrimordial -eq $false | Set-StoragePool -IsReadOnly:$false -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-StoragePool | ? IsPrimordial -eq $false | Get-VirtualDisk | Remove-VirtualDisk -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-StoragePool | ? IsPrimordial -eq $false | Remove-StoragePool -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-PhysicalDisk | Reset-PhysicalDisk -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-Disk | ? Number -ne $null | ? IsBoot -ne $true | ? IsSystem -ne $true | ? PartitionStyle -ne RAW | % {
    $_ | Set-Disk -isoffline:$false
    $_ | Set-Disk -isreadonly:$false
    $_ | Clear-Disk -RemoveData -RemoveOEM -Confirm:$false
    $_ | Set-Disk -isreadonly:$true
    $_ | Set-Disk -isoffline:$true
  }
  Get-Disk | Where Number -Ne $Null | Where IsBoot -Ne $True | Where IsSystem -Ne $True | Where PartitionStyle -Eq RAW | Group -NoElement -Property FriendlyName
} | Sort -Property PsComputerName, Count

Klíčová slova: Storage Spaces Direct, S2D

3.4.2019 / kaldy123

How to detect and recover from a USN rollback

Několik poznámek k Update Serial Number – pořadové číslo generace Active Directory.
Nevhodným restorem docílíte ztrátu několika generací úprav AD. (Související výrazy: Proč nebyla podporovaná virtualizace DC na serveru 2008, produkční snapshoty.)
https://support.microsoft.com/en-us/help/875495/how-to-detect-and-recover-from-a-usn-rollback-in-windows-server-2003-w

Nástroj:
repadmin /showutdvec DC1 dc=contoso,dc=com
repadmin /showutdvec DC2 dc=contoso,dc=com