Skip to content
28.1.2018 / kaldy123

Ha! 1709! (Obecné sepsutí)

Motto: Ha! Ivan! Přišel nečekán, nezván, chaloupku otočil a mě tím probudil!

Verze 1709 mne zaskočila právě tak.
Poprvé, na nějakém školení. Vykládám o desítkách (dle osnov), vcelku mi už vůbec překvapivé nepřipadají – ale mezi studenty šum. To co povídám, prý není pravda…
A nebyla. Studenti už měli jiné Windows 10. Prostě verzi 1709. Protože jsme byli kvůli cloudovým službám připojeni k síti, taxe počítače během chvíle, kde se na nich nic převratného nedělo, upgradovaly na verzi 1709….

Podruhé, v noci, cosi jsem chystal a už jsem se těšil do postele. Najednou mi tajmr oznámil, že již čekal dost (je pravda, že jsem spěchal, takže nějaké hlášky jsem poslal k šípku) a že potřebuje restartovat. Nu, což. Mašinku mám celkem svižnou, taxi trochu odpočinu. Po 30 minutách hrabání jsem to vzdal – a šel spát.

A co za to? Pár aplikací chybí, pár nechtěných na mne cení zuby, control panel aby člověk hledal, řada nastavení se provádi divně v divné aplikaci Settings… Pod nadpisem Ha! 1709! budu uvádět články, jak zmírnit dopad změn, kterými nás Microsoft obšťastnil.

Reklamy
12.1.2018 / kaldy123

Nanoserver container v Dockeru

Původní článek, který se zabýval touto demonstrací na Windows 10, navíc všechna administrace je popsána v prostředí PowerShell:
https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/38652.nano-server-getting-started-in-container-with-docker.aspx

Tato podoba článku vznikla překladem a přepracováním do grafického prostředí na Windows Server 2016.

Obsah


1. Úvod

Pro rychlé obeznámení s kontejnery v prostředí Windows předvedeme spuštění kontejneru Windows nanoServer 2016 na operačním systému Windows Server 2016 v prostředí Docker.

↑ Return to Top


2. Požadavky

Abychom mohli pracovat s NanoServer containerem, musíme mít nainstalováno:

 • Hyper-V Roli ve Windows Server 2016
 • Containers Feature ve Windows 2016
 • Docker(Download zde)

↑ Return to Top


3. Příprava Windows 2016

Let us begin in preparing your Windows 2016 to run Nano Server container.
↑ Return to Top


3.1. Instalace Hyper-V role and Containers Feature ve Windows 2016

(Vyzaduje restart)
Firstly, we will need to enable the following Windows 10 Features to start off.
Nutný restart!h

↑ Return to Top


3.3. Download Docker

Once we have validated Windows 10 requirements are met, let us download the Docker for Windows package

https://download.docker.com/win/stable/InstallDocker.msi

↑ Return to Top


3.4. Install DockerÚspěšná instalace Dockeru by měla končit restartem. Po restartu spusťte docker – přes ikonu na ploše nebo přes nabídku START.

Spuštění Dockeru zkontrolujte mezi systémovými ikonami v oblasi Notification Area. Ikona je animovaná, takže je dobře vidět, že „nakládání kontejnerů na Moby Docka“ je u konce.

Return to Top


3.5. Přepnutí Docker Linux Containers na Windows Containers engine

Po rebootu a zalogování do Windows přepneme implicitní nastavení Linuxových kontejnerů na kontejnery Windows.# Switch Docker to Windows Containers

↑ Return to Top


3.6. Kontrola prostředí Windows Containers

Příkazový program DockerCLI.exe byste měli mít začleněn do řádkových shellů. Příkazem

docker info

zkontrolujeme prostředí:
Return to Top


4.1. Natažení Container image NanoServer-u

Natáhněte nejnovější Container image NanoServeru za užití příkazové řádky Dockeru:

# Pull the microsoft/nanoserver Docker
# image
docker pull microsoft/nanoserver

↑ Return to Top


4.2. Výpis dostupných image

Ověření dostupnosti NanoServer image po provedení příkazu DockerCLI Pull

# List all available images using Docker
# Images command
docker images

↑ Return to Top


4.3. Vytvoření NanoServer containeru ze stažené image

# Create a new container name HelloNanoServerWorld
# using Docker Create command
docker create -t –name HelloNanoServerWorld -h NanoServer -i microsoft/nanoserver

↑ Return to Top


4.4. Výpis dostupných containerů

Ověření, že byl vytvořen nový NanoServer container.

# List all available containers using Docker
# Container List command
docker container ls -a

Return to Top


4.5. Vytvoření PowerShell scriptu pro demonstraci

Pro účely demonstrace vytvoříme PowerShell skript, který zkopírujeme na NanoServer, abychom předvedli vykonání PowerShell skriptu v kontejneru…

# Create a PowerShell Script for NanoServer 
# Container Name HelloNanoServerWorld 
Write-Host 'Microsoft NanoServer Container running in '$env:COMPUTERNAME' '[ $([Environment]::OSVersion.VersionString) ] -ForegroundColor Green
Write-Host 'Hostname:'$env:COMPUTERNAME -Foreground Magenta 
Write-Host 'Demonstrated By Ryen Tang [MVP] -Foreground Yellow

↑ Return to Top


4.6. Zkopírování scriptu do containeru

Tímto příkazem Dockeru  zkopírujeme script vytvořený v předchozím kroku do NanoServer containeru.

# Copy the HelloWorld PowerShell script into
# NanoServer using Docker Copy command
docker cp -a C:\Temp\HelloWorld.ps1 HelloNanoServerWorld:/HelloWorld.ps1

↑ Return to Top


4.7. Spuštění containeru

Nyní, když máme container připraven, můžeme jej spustit a pracovat s ním v interaktivní session.

# Start the HelloNanoServerWorld container
# interactively
docker start -i HelloNanoServerWorld

Return to Top


10.1.2018 / kaldy123

Konfigurace MPIO na W serveru 2012,2016

Co je MPIO? Multipath I/O – vícenásobné spojení s SCSI zařízením např.přes iSCSI, FC a pod. Priorita/střídání spojení lze zvolit:

 1. Jak na to?
  Předně: je třeba mít několik sítí. V každé z těchto sítí mají své síťové adaptéry jak target tak initiator, samozřejmě, vzájemně dostupné.
 2. Na INITIATORU musíte mít nainstalovanou a zkonfigurovanou feature MPIO.


 3. V konzoli iSCSI initiatoru nezadávejte Quick Connect na záložce Target, ale přejděte na záložku Discovery a tam jedno po druhém zadávejte jednotlivé portály targetu:
 4. Poté přejděte na záložku Target a přes Connect připojte jednotlivé portály:
 5. Můžete si zkontrolovat, že zařízení (v tomto případě Disk1) je připojeno přes 2 cesty:
 6. … a nastavit Load Balance Policy:
 7. Na záložce Volumes and Devices proveďte autokonfiguraci zařízení:
 8. V Disk Manageru již uvidíte disk (nutno dát on-line, inicializovat a zformátovat svazek):
 9. Takže takto:
 10. Po opětném Atoconfigu na záložce Volumes and Devices obdržíme:
  … a můžeme pracovat!
  Zkuste si vyzkoušet (disablujte jednu ze síťových karet) vysokou dostupnost spojení – i při výpadku některého spojení disk pracuje dál.
18.12.2017 / kaldy123

Nano Server Image Builder

GUI nástroj na vytváření VHD, VHDX nebo WIM images nano serverů. Lze stáhnout na:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54065 (Microsoft Download)

vyžaduje Windows ADK. Stáhnout lze na:

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit

Supported OS:
Windows 10 , Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Další info na:
https://blogs.technet.microsoft.com/nanoserver/2016/10/15/introducing-the-nano-server-image-builder/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/deploy-nano-server

Může se též hodit:
https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-2016

1.12.2017 / kaldy123

Performance monitor alerts .

Performance monitor, Data Collector Sets, User Defined

New, … , Performance Counter Alert.
Vytvořeno, spuštěno. Ale kde jsou ty Eventy ?!?

Look here:


Použité prameny:

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/en-US/6de56611-c63f-4e84-aaee-ac37d08fb5c2/performance-monitor-alerts?forum=windowsserver2008r2management

Související:

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_8-desktop/error-message-the-following-error-was-reported/a1e0fd7e-61c3-41aa-85ed-935ba22cf135

https://www.askvg.com/fix-cant-create-tasks-to-display-messages-in-windows-8-task-scheduler/

29.11.2017 / kaldy123

GPO Loopback Processing

Na pojem jsem narazil opět při školení v Brně (MOC 10982). Nejlepší vysvětlení na toto téma jsem nalezl na:
https://blogs.technet.microsoft.com/askds/2013/02/08/circle-back-to-loopback/

Pro představu kopírují ten nejlepší opbrázek:

9.11.2017 / kaldy123

Docker

Došlo i na mne… Zde jsou první informace:

Jaxe navrhovalo logo pro Docker…

Jak Moby Dock ke jménu přišel…

Výborný tutorial – i pro widláky!

Get started with Docker for Windows