Přejít k obsahu webu
8.10.2019 / kaldy123

Tudy ne, přátelé!

Tento příspěvek se nese v duchu Zimmermanovského hledání slepých cest.
Vychází z mé rostoucí obliby Windows 2012R2 server v minimální konfiguraci, což je něco mezi Core a Desktop experience… Stále více serverů mi takto běží zejména na virtuálkách – šetřím místo a dá se to snadno ovládat…

Samozřejmě, nelze to použít všude (proč – to je jiná otázka a míří na pány programátory). Jedna z takových slepých cest je použití W2012R2 server minimal interface jako server pro Backup Exec. V mém případě jsem vyšel z plné instalace, nainstaloval a zprovoznil BE – a odebral Server-Gui-Shell.

Po restartu a spuštění BE to vypadá takto (chvíli nutno počkat):

Kliknutím lze zvětšit.

Když počkáte ještě chvíli, Backup Exec Crash Debug Tool dokončí svoji práci a Backup Exec skončí.

Tudy tedy ne, přátelé!

Reklamy
25.4.2019 / kaldy123

Mapování file share z Azure – Linux

Tato finta se sejde, pokud chcete něco nakopírovat na Linuxový server, který máte v Azure a nechce se vám instalovat samba server na Linuxu. Kopírování provedete přes file share v Azure….

V linuxovém systému to chce mít nainstalovaného klienta samby:

sudo apt-get update
sudo apt-get install smbclient

Jak jej namapovat? Ano, portál nabízí něco příkazů, jak tak učinit, ale má to 2 vady:

 1. je tam drobná chyba – a vůbec mi to v Ubuntu bez úprav nefungovalo.
 2. vytvoří se persistentní (trvalé) mapování -což není vždy žádoucí. Navíc: odstranění mapování je pracné.

Proto se mi více líbí dočasné mapování, které po restartu automaticky zanikne:

mkdir /mnt/MyAzureFileShare
sudo mount -t cifs //<storage-account-name>.file.core.windows.net/<share-name> /mnt/MyAzureFileShare -o vers=3.0,username=<storage-account-name>,password=<storage-account-key>,dir_mode=0777,file_mode=0777,serverino

Pak již stačí se podívat, zda je vše v pořádku:

ls /mnt/MyAzureFileShare
16.4.2019 / kaldy123

Storage Spaces Direct

nejdříve si uveďme několik pojmů:

 1. Storage Spaces na single serveru
 2. Storage Spaces na sdílených SCSI discích v rámci clusteru
 3. Storage Spaces Direct – označovaný též S2D – vytvoření Storage Spaces na DAS discích nodů. T.J. disky nejsou  sdílené ostaními nody clusteru, sdílení dat se koná mechanizmem v rámci clusteru. Pro Mirror potřebujete alespoň 2 nody, pro Three Way Mirror 3 nody, pro paritu alespoň 4, atd…
  Feature zavedená ve Windows Serveru 2016 (a výše).

Poté, co nainstalujete role/feature: Failover Cluster a File Server – zformujete failover cluster. Na jednom z nodů pak vytvoříte Storage Spaces Direct přes Powershell (graficky to asi nejde). Příkaz:

Enable-ClusterStorageSpacesDirect -CimSession "ClusterName" -PoolFriendlyName "StoragePoolName"

nebo ve zkrácené formě

Enable-ClusterS2D -CimSession "ClusterName" -PoolFriendlyName "StoragePoolName"

Ty příkazy mají vícero parametrů, ale jejich použití doporučuju nastudovat na Technetu. V Helpu mě zaskočil parametr -Cluster, ale věřte mi, takový tam není (alespoň v době psaní článku), já použil pro zadání NETBIOS jména clusteru parametr -CimSession.
VirtualDisk a Volume na něm si snadno zkonfigurujete z konzoly FileoverClusteru.

Higly Available sdílený disk máte vytvořen, a je na vás, pro jakou roli clusteru jej použijete – zda pro File Server, Scale-Out server nebo jako disk či úložiště pro virtuální stroj.

Zrušení Storage Spaces Direct provedete příkazem

Disable-ClusterStorageSpacesDirect -CimSession "ClusterName"

kde o parametrech -Cluster a -CimSession platí to samé co u Enable-ClusterS2D.

Za zmínku ještě stojí vyčištění disků – ClusterS2D je zanechá ve stavu, kdy přes Disk Management toho na nich moc nenakouzlíte. Na webu jsem našel hezký fragment PS kódu, který si v PS ISE snadno přizpůsobíte:

# Fill in these variables with your values
$ServerList = "Server01", "Server02", "Server03", "Server04"

Invoke-Command ($ServerList) {
  Update-StorageProviderCache
  Get-StoragePool | ? IsPrimordial -eq $false | Set-StoragePool -IsReadOnly:$false -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-StoragePool | ? IsPrimordial -eq $false | Get-VirtualDisk | Remove-VirtualDisk -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-StoragePool | ? IsPrimordial -eq $false | Remove-StoragePool -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-PhysicalDisk | Reset-PhysicalDisk -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-Disk | ? Number -ne $null | ? IsBoot -ne $true | ? IsSystem -ne $true | ? PartitionStyle -ne RAW | % {
    $_ | Set-Disk -isoffline:$false
    $_ | Set-Disk -isreadonly:$false
    $_ | Clear-Disk -RemoveData -RemoveOEM -Confirm:$false
    $_ | Set-Disk -isreadonly:$true
    $_ | Set-Disk -isoffline:$true
  }
  Get-Disk | Where Number -Ne $Null | Where IsBoot -Ne $True | Where IsSystem -Ne $True | Where PartitionStyle -Eq RAW | Group -NoElement -Property FriendlyName
} | Sort -Property PsComputerName, Count

Klíčová slova: Storage Spaces Direct, S2D

3.4.2019 / kaldy123

How to detect and recover from a USN rollback

Několik poznámek k Update Serial Number – pořadové číslo generace Active Directory.
Nevhodným restorem docílíte ztrátu několika generací úprav AD. (Související výrazy: Proč nebyla podporovaná virtualizace DC na serveru 2008, produkční snapshoty.)
https://support.microsoft.com/en-us/help/875495/how-to-detect-and-recover-from-a-usn-rollback-in-windows-server-2003-w

Nástroj:
repadmin /showutdvec DC1 dc=contoso,dc=com
repadmin /showutdvec DC2 dc=contoso,dc=com

2.4.2019 / kaldy123

DFSR nebo FRS?

Je to rychlejší, než v regeditu, ten klíč si zkopíruj dole.DFSR je, když jsou zvýrazněné hodnoty jako na obrázku (Migrating SysVols\Local State = 3).
Cokoliv jiného (např. neex. klíč) je FRS.

Klíč znakově:

HKLM:System\CurrentControlSet\Services\DFSR\Parameters\SysVols
2.4.2019 / kaldy123

Windows Server 2012R2 Minimal Interface

Proč minimal Interface? Je to lepší než Server Core – máte k dispozici Server Manager, skoro všechny grafické management nástroje, dokonce i takový Notepad Vám tam poběží…. Tak o co přij.dete?

Nemáte: File manager, Internet Explorer a Start menu. Nemáte nic a nelze doinstalovat nic z Desktop Experience.
Že Vám to nevadí? Že stejně používáte Total Commander a Google Chrome? No jo…

A co získáte? Microsoft tvrdí, že menší spotřebu disků (mohu potvrdit jen částečně – nutno provést PowerShellový příkaz Uninstal-WindowsFeature -Remove -Name Server-Gui-Shell ) a menší potřebu paměti (mohu potvrdit z vlastní zkušenosti).

Co získáte zcela určitě? Asi o 80% méně updatů a s nimi spojených restartů.

Tak co, líbí se Vám Minimal Inteface? K tomu jen dodám, že stejně jako v případě Server Core lze doinstalovat plný shell (nutno doinstalovat právě onu Feature Server-Gui-Shell) anebo stejně jako v případě plné instalace přejít na Server Core (Unistall-WindowsFeature -Name Server-Gui-Mgmt-Infra (-Remove)).

Tak se moc netěšte. Ve Windows 2016 není možný přechod mezi plnou grafickou a Core verzí, není žádný Minimal Interface… Prý nebyl zájem.

Hmm… jen tak na okraj. Na školení se tuto feature nedozvíte (anebo je Pan školitel frajer). Znám školení 20-410, 411 i 412 – v materiálech ni slóva. Já se to dozvěděl při nášprtu na jednu z certifikací. Tož vzpomínejte se mnou na starý dobrý W2012R2, až budete bojovat s W2016 či W2019.

26.3.2019 / kaldy123

Virtual NAT switch

Pozor: na Hyper-V hostiteli je podporován pouze 1 Virtual NAT Switch!!!
Po nakonfigurování více NAT-switchů se systém dostane do nedefinovaného stavu!!!

Ve Windows Server 2016 TechnicalPreview byla tato sqělá možnost i v grafickém interface. Opět některý z moudrých rozhodl, že uživatelé toto nepotřebují. Faktem je, že to potřebuje Docker. A snad proto zůstal pohrobek v PowerShellu. Pro testování – úžasné. Budu rád, pokud mi do komentáře napíšete další scénáře…

1. Výpis status quo na Hyper-V serveru:

2. Vytvoření internal switche

3. Zjistíme index adaptéru Hyper-V serveru v NAT síťce:
(oproti výpisu 1. přibyl jeden virtální adaptér, jméno snadno dohledáte (v závorce máte jméno switche)

4. a přiřadíme mu IP adresu (v rámci NAT síťky, bude to gateway síťky):

5. Z internal switche vytvoříme NAT switch:

Nezapomeň na přidělování adres v rámci NAT síťky: externí DHCP se tam nedostane!