Skip to content
14.3.2018 / kaldy123

Změny konfigurace, reservace a options při DHCP failover

Změny, které provede administrátor na jednom z DHCP partnerů se nereplikují automaticky – je nutné spustit replikaci scoupů ručně!

https://blogs.technet.microsoft.com/teamdhcp/2012/11/27/automatic-syncing-of-scope-configuration-changes-between-2-dhcp-failover-servers/

Automatic syncing of scope configuration changes between 2 …
blogs.technet.microsoft.com
DHCP Failover is a new feature in Windows Server 2012 which provides for high availability of DHCP service. Two DHCP servers in a failover relationship …
Reklamy
6.2.2018 / kaldy123

bcdboot error – aneb instalace, vše je jinak!

Již delší dobu narážím na jeden ze svých starších hříchů: příspěvek bcdboot error 0x8 . Mimo chyby, která byla již dávno opravena (Windows server 2008), uvádí se v něm použití utilitky imagex – no a ta již od Windows serveru 2012 patří minulosti. Vše zařídí utilitka dism …

Takže začneme přípravou disku – diskpart:
to byla partice pro BCD (boot control data), teď pro Windows:

to jsou vytvořené partice, podívejme se na svazky (volumes) – a taky kde máme instalačku:

a můžeme – přes dism – instalovat a přes bcdboot nastavit boot partici:

ten  reboot je samozřejmě blbě, takže správně přes wpeutil:

no a už ládujete nově nainstalovaná wokna (samoyřejmě ještě „minisetup“ a instalace zařízení)…

28.1.2018 / kaldy123

Ha! 1709! (Network and Sharing center)

Motto: Ha! Ivan! Přišel nečekán, nezván, chaloupku otočil a mě tím probudil!

Nejdřív ta dobrá zpráva. Je tam! (Network and Sharing center).
A teď ta špatná: jde se na něj blbě. 😦

Můj případ: na … center chodím dost často. Pracuji s virtuálními stroji a často je „přehazuji“ ze sítě do sítě. Ikona sítě v Notofication Area je pro mne skoro nutností; přes ni pravým tlačítkem na Network and Sharing Center – a tam můžu ke správě a vlastnostem jednotlivých síťových adaptérů.

Přišla 1709 – a ouha? Namísto Network and Sharing Center jsem na Network and Internet Settings. Když 2 dělají skoro totéž, není to totéž, porovnejte:
ta nová „appka“ zdaleka neposkytuje přehled o všech sítích…
Nicméně: Odkaz na Change adapter options vás zavede na již známou obrazovku – kontejner se všemi síťovými adaptéry, co jste nakonfigurovali – a tam již standardně přes pravé myšítko.

Jo. A kdeže tedy je Network and Sharing Center?

To jste na známém Control Panel-u, z něj to pak je pouhý jeden skok.

28.1.2018 / kaldy123

HA! 1709! (People)

Motto: Ha! Ivan! Přišel nečekán, nezván, chaloupku otočil a mě tím probudil!

People… Proč ji používat? Já osobně se připojuji na Exchange, takže tyto koláčožroutské „appky“ mne neberou (kdyby to šlo, zakázal bych si celé Windows Store). Spousta mých známých používá svůj účet u Googlu (no nemějte jej, když máte telefon s Andrášem)…

Notification Area je u mne plná jiných (užitečných) ikon a nerad vystavuji nekrytý povrch útokům hackerů (kód, který na počítači nemáte, nelze prolomit!!!) Navíc u počítačů, které spravuji, nejsem zvědav na dotazy jejích páníčků, co to tam mají za podivnost…. Prostě: „Zničit People!“
Metoda 1:
administrative templates v lokálních/doménových politikách:
Metoda 2:
nastavení registry:
Pokud klič PeopleBand nemáte, tak jej vytvořte (DWord).

Metoda 3.
Pokud potřebujete nastavit 1, max.2 počítače (svoje) můžete přes GUI. Původně jsem myslel, že to pouze někdo kecá, ale pak jsem se nadech a roloval dolů, dolů a ještě niže (Settings -> Personalisation -> Taskbar -> People).

28.1.2018 / kaldy123

Ha! 1709! (Obecné sepsutí)

Motto: Ha! Ivan! Přišel nečekán, nezván, chaloupku otočil a mě tím probudil!

Verze 1709 mne zaskočila právě tak.
Poprvé, na nějakém školení. Vykládám o desítkách (dle osnov), vcelku mi už vůbec překvapivé nepřipadají – ale mezi studenty šum. To co povídám, prý není pravda…
A nebyla. Studenti už měli jiné Windows 10. Prostě verzi 1709. Protože jsme byli kvůli cloudovým službám připojeni k síti, taxe počítače během chvíle, kde se na nich nic převratného nedělo, upgradovaly na verzi 1709….

Podruhé, v noci, cosi jsem chystal a už jsem se těšil do postele. Najednou mi tajmr oznámil, že již čekal dost (je pravda, že jsem spěchal, takže nějaké hlášky jsem poslal k šípku) a že potřebuje restartovat. Nu, což. Mašinku mám celkem svižnou, taxi trochu odpočinu. Po 30 minutách hrabání jsem to vzdal – a šel spát.

A co za to? Pár aplikací chybí, pár nechtěných na mne cení zuby, control panel aby člověk hledal, řada nastavení se provádi divně v divné aplikaci Settings… Pod nadpisem Ha! 1709! budu uvádět články, jak zmírnit dopad změn, kterými nás Microsoft obšťastnil.

12.1.2018 / kaldy123

Nanoserver container v Dockeru

Původní článek, který se zabýval touto demonstrací na Windows 10, navíc všechna administrace je popsána v prostředí PowerShell:
https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/38652.nano-server-getting-started-in-container-with-docker.aspx

Tato podoba článku vznikla překladem a přepracováním do grafického prostředí na Windows Server 2016.

Obsah


1. Úvod

Pro rychlé obeznámení s kontejnery v prostředí Windows předvedeme spuštění kontejneru Windows nanoServer 2016 na operačním systému Windows Server 2016 v prostředí Docker.

↑ Return to Top


2. Požadavky

Abychom mohli pracovat s NanoServer containerem, musíme mít nainstalováno:

 • Hyper-V Roli ve Windows Server 2016
 • Containers Feature ve Windows 2016
 • Docker(Download zde)

↑ Return to Top


3. Příprava Windows 2016

Let us begin in preparing your Windows 2016 to run Nano Server container.
↑ Return to Top


3.1. Instalace Hyper-V role and Containers Feature ve Windows 2016

(Vyzaduje restart)
Firstly, we will need to enable the following Windows 10 Features to start off.
Nutný restart!h

↑ Return to Top


3.3. Download Docker

Once we have validated Windows 10 requirements are met, let us download the Docker for Windows package

https://download.docker.com/win/stable/InstallDocker.msi

↑ Return to Top


3.4. Install DockerÚspěšná instalace Dockeru by měla končit restartem. Po restartu spusťte docker – přes ikonu na ploše nebo přes nabídku START.

Spuštění Dockeru zkontrolujte mezi systémovými ikonami v oblasi Notification Area. Ikona je animovaná, takže je dobře vidět, že „nakládání kontejnerů na Moby Docka“ je u konce.

Return to Top


3.5. Přepnutí Docker Linux Containers na Windows Containers engine

Po rebootu a zalogování do Windows přepneme implicitní nastavení Linuxových kontejnerů na kontejnery Windows.# Switch Docker to Windows Containers

↑ Return to Top


3.6. Kontrola prostředí Windows Containers

Příkazový program DockerCLI.exe byste měli mít začleněn do řádkových shellů. Příkazem

docker info

zkontrolujeme prostředí:
Return to Top


4.1. Natažení Container image NanoServer-u

Natáhněte nejnovější Container image NanoServeru za užití příkazové řádky Dockeru:

# Pull the microsoft/nanoserver Docker
# image
docker pull microsoft/nanoserver

↑ Return to Top


4.2. Výpis dostupných image

Ověření dostupnosti NanoServer image po provedení příkazu DockerCLI Pull

# List all available images using Docker
# Images command
docker images

↑ Return to Top


4.3. Vytvoření NanoServer containeru ze stažené image

# Create a new container name HelloNanoServerWorld
# using Docker Create command
docker create -t –name HelloNanoServerWorld -h NanoServer -i microsoft/nanoserver

↑ Return to Top


4.4. Výpis dostupných containerů

Ověření, že byl vytvořen nový NanoServer container.

# List all available containers using Docker
# Container List command
docker container ls -a

Return to Top


4.5. Vytvoření PowerShell scriptu pro demonstraci

Pro účely demonstrace vytvoříme PowerShell skript, který zkopírujeme na NanoServer, abychom předvedli vykonání PowerShell skriptu v kontejneru…

# Create a PowerShell Script for NanoServer 
# Container Name HelloNanoServerWorld 
Write-Host 'Microsoft NanoServer Container running in '$env:COMPUTERNAME' '[ $([Environment]::OSVersion.VersionString) ] -ForegroundColor Green
Write-Host 'Hostname:'$env:COMPUTERNAME -Foreground Magenta 
Write-Host 'Demonstrated By Ryen Tang [MVP] -Foreground Yellow

↑ Return to Top


4.6. Zkopírování scriptu do containeru

Tímto příkazem Dockeru  zkopírujeme script vytvořený v předchozím kroku do NanoServer containeru.

# Copy the HelloWorld PowerShell script into
# NanoServer using Docker Copy command
docker cp -a C:\Temp\HelloWorld.ps1 HelloNanoServerWorld:/HelloWorld.ps1

↑ Return to Top


4.7. Spuštění containeru

Nyní, když máme container připraven, můžeme jej spustit a pracovat s ním v interaktivní session.

# Start the HelloNanoServerWorld container
# interactively
docker start -i HelloNanoServerWorld

Return to Top


10.1.2018 / kaldy123

Konfigurace MPIO na W serveru 2012,2016

Co je MPIO? Multipath I/O – vícenásobné spojení s SCSI zařízením např.přes iSCSI, FC a pod. Priorita/střídání spojení lze zvolit:

 1. Jak na to?
  Předně: je třeba mít několik sítí. V každé z těchto sítí mají své síťové adaptéry jak target tak initiator, samozřejmě, vzájemně dostupné.
 2. Na INITIATORU musíte mít nainstalovanou a zkonfigurovanou feature MPIO.


 3. V konzoli iSCSI initiatoru nezadávejte Quick Connect na záložce Target, ale přejděte na záložku Discovery a tam jedno po druhém zadávejte jednotlivé portály targetu:
 4. Poté přejděte na záložku Target a přes Connect připojte jednotlivé portály:
 5. Můžete si zkontrolovat, že zařízení (v tomto případě Disk1) je připojeno přes 2 cesty:
 6. … a nastavit Load Balance Policy:
 7. Na záložce Volumes and Devices proveďte autokonfiguraci zařízení:
 8. V Disk Manageru již uvidíte disk (nutno dát on-line, inicializovat a zformátovat svazek):
 9. Takže takto:
 10. Po opětném Atoconfigu na záložce Volumes and Devices obdržíme:
  … a můžeme pracovat!
  Zkuste si vyzkoušet (disablujte jednu ze síťových karet) vysokou dostupnost spojení – i při výpadku některého spojení disk pracuje dál.